Latest Videos

Ngữ pháp TOEIC - Bài 6: Cách nhận biết vị ngữ - P1: động từ BENhận biết vị ngữ của một câu hay mệnh đề bằng cách nhìn vào động từ BE.

Ngữ pháp TOEIC - Bài 5: Ví dụ phân tích cấu trúc của vị ngữCác ví dụ thực tế chỉ cách phân tích cấu trúc của vị ngữ hay cụ thể là một cụm động từ.

Ngữ pháp TOEIC – Bài 4: Ví dụ phân tích cấu trúc của chủ ngữCác ví dụ thực tế chỉ cách phân tích cấu trúc của chủ ngữ hay cụ thể là một cụm danh từ.

Ngữ pháp TOEIC - Bài 3: Cấu trúc của vị ngữPhần 2 trong hai video về cấu trúc câu. Video này sẽ nói về cấu trúc của vị ngữ, cụ thể là những thành phần và chức năng và vị trí của các thành phần này trong vị ngữ.

Ngữ pháp TOEIC - Bài 2: Cấu trúc của chủ ngữBài này là phần 1 của hai video về cấu trúc câu. Nó sẽ nói về cấu trúc của chủ ngữ, cụ thể là những thành phần và chức năng và vị trí của các thành phần này trong chủ ngữ.

Ngữ pháp TOEIC - Bài 1: Từ loạiCác loại từ thường gặp trong tiếng Anh. Xem bài này xong chúng ta có thể biết được các thành phần chính cấu tạo nên tiếng Anh và chức năng của chúng.