Ngữ pháp TOEIC - Bài 3: Cấu trúc của vị ngữPhần 2 trong hai video về cấu trúc câu. Video này sẽ nói về cấu trúc của vị ngữ, cụ thể là những thành phần và chức năng và vị trí của các thành phần này trong vị ngữ.

0 nhận xét: