Ngữ pháp TOEIC - Bài 2: Cấu trúc của chủ ngữBài này là phần 1 của hai video về cấu trúc câu. Nó sẽ nói về cấu trúc của chủ ngữ, cụ thể là những thành phần và chức năng và vị trí của các thành phần này trong chủ ngữ.

1 nhận xét: