Ngữ pháp TOEIC – Bài 4: Ví dụ phân tích cấu trúc của chủ ngữCác ví dụ thực tế chỉ cách phân tích cấu trúc của chủ ngữ hay cụ thể là một cụm danh từ.

0 nhận xét: