Ngữ pháp TOEIC - Bài 5: Ví dụ phân tích cấu trúc của vị ngữCác ví dụ thực tế chỉ cách phân tích cấu trúc của vị ngữ hay cụ thể là một cụm động từ.

0 nhận xét: