Ngữ pháp TOEIC - Bài 6: Cách nhận biết vị ngữ - P1: động từ BENhận biết vị ngữ của một câu hay mệnh đề bằng cách nhìn vào động từ BE.

0 nhận xét: